Vrste električne i elektronične opreme


1. Oprema za izmjenu topline

2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži površine veće od 100cm²

3. Žarulje

4. Velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm)

5. Mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)


1. OPREMA ZA IZMJENU TOPLINE

1. Hladnjaci
2. Ledenice
3. Oprema za automatsko izdavanje hladnih proizvoda
4. Klima uređaji i ostali uređaji za ventilaciju, odzračivanje i kondicioniranje zraka
5. Oprema za odvlaživanje
6. Toplinske pumpe
7. Uljni radijatori i druga oprema za izmjenu topline u kojoj se za izmjenu temperature koriste druge tekućine osim vode
8. Ostala oprema za izmjenu topline


2. ZASLONI, MONITORI I OPREMA KOJA SADRŽI ZASLONE POVRŠINE VEĆE OD 100 cm 2

1. Zasloni
2. Televizori
3. LCD fotookviri
4. Monitori
5. Računala (laptop i notebook)


3. ŽARULJE

1. Ravne fluorescentne žarulje i kompaktne fluorescentne žarulje, fluorescentne žarulje
2. Žarulje s izbijanjem, uključujući i visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama
3. Niskotlačne natrijeve žarulje
4. LED, ostale žarulje


4. VELIKA OPREMA (dimenzija veća od 50 cm)

1. Perilice rublja
2. Sušilice rublja
3. Perilice posuđa
4. Kuhinjske peći
5. Električni štednjaci
6. Električne ploče za grijanje
7. Velika rasvjetna tijela
8. Oprema za reprodukciju zvuka ili slike
9. Glazbena oprema
10. Uređaji za pletenje i tkanje
11. Velika računala
12. Veliki pisači
13. Kopirna oprema
14. Veliki automati s kovanicama
15. Veliki medicinski proizvodi
16. Veliki instrumenti za praćenje i kontrolu
17. Veliki instrumenti za automatsko izdavanje proizvoda i novca
18. Fotonaponske ploče
19. Ostala velika oprema


5. MALA OPREMA (dimenzija manja od 50 cm)

1. Usisivači
2. Uređaji za čišćenje tepiha
3. Uređaji za šivanje
4. Mala rasvjetna tijela
5. Mikrovalni uređaji
6. Oprema za ventilaciju
7. Glačala
8. Tosteri
9. Električni noževi
10. Električna kuhala za vodu
11. Satovi i ručni satovi
12. Električni aparati za brijanje
13. Vage
14. Uređaji za njegu kose i tijela
15. Kalkulatori
16. Radioaparati, videokamere, videorekorderi, HI-FI uređaji
17. Glazbeni instrumenti
18. Mala oprema za reprodukciju zvuka ili slike
19. Električne i elektroničke igračke
20. Sportska oprema, računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje, itd.
21. Detektori dima
22. Regulatori grijanja
23. Termostati
24. Mali električni i elektronički alati
25. Mali medicinski proizvodi
26. Mali instrumenti za praćenje i kontrolu
27. Mali uređaji za automatsko izdavanje proizvoda
28. Mali uređaji s ugrađenim fotonaponskim pločama
29. Ostala mala oprema


6. MALA OPREMA INFORMATIČKE TEHNIKE (IT) I OPREMA ZA TELEKOMUNIKACIJE (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

1. Mobilni telefoni
2. GPS uređaji
3. Džepni kalkulatori
4. Ruteri
5. Osobna računala
6. Pisači
7. Telefoni
8. Ostala mala oprema informatičke tehnike (IT) i ostala oprema za telekomunikaciju