Nacionalni koncesionar za skupljanje EE otpada Nacionalni koncesionar za skupljanje EE otpada

Impressum

Tvrtka :
FLORA VTC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

Skraćeno tvrtka :
FLORA VTC d.o.o.

OIB :
54521868069

Porezni/statistički broj :
03432998

Sjedište :
Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica

IBAN :
HR7423600001101309199 ZAGREBAČKA BANKA d.d
HR2624020061101023862 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

EU VAT no. :
HR54521868069

Telefon/fax :
Tel.: 033/803 140
Fax.: 033/800 873

Predmet poslovanja – djelatnosti:
* Održavanje čistoće
* Odlaganje komunalnog otpada
* Održavanje javnih površina
* Tržnica na malo
* Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
* Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Pogrebničke djelatnosti
* Trgovina na malo pogrebnom opremom
01.12.1 Uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i rasada
45.25 Ostali građ. radovi (spec. izvođ. i oprema)
50.1 Trgovina motornim vozilima
50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
50.3 Trg. dijelovima i priborom za motorna vozila
51.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
51.70 Ostala trgovina na veliko
52.44.2 Trg. na malo ost. proizvodima za kućanstvo
52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
52.48.5 Trgovina na malo cvijećem
45.11 Rušenje građ. objekata i zemljani radovi
45.21 Podizanje zgrada (visokograd.) i niskogradnja
45.3 Instalacijski radovi
45.4 Završni građevinski radovi
45.5 Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem
50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
* Otkup i trgovina na veliko otpadnim uljima i mazivima
* Javna rasvjeta
* Higijenski servis – prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja
* Smještaj napuštenih i izgubljenih životinja
37.1 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
37.2 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
51.57 Trgovina na veliko ostacima i otpacima
* Upravljanje športskim i rekreacijskim objektima
* održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
* Skupljanje, skladištenje, obrađivanje, odlaganje i prijevoz tehnološkog, internog i opasnog otpada
* Uklanjanje i zbrinjavanje elektroničkog otpada
* Obrada otpada kompostiranjem biljaka s ciljem odvoza i nastajanja nus proizvoda
* Proizvodnja komposta i plodnih supstrata
* Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva
* Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
* Unutrašnje čišćenje zgrada i prostorija svih vrsta, pranje prozora te čišćenje dimnjaka, peći, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Prekrcaj tereta i skladištenje
* Promidžba (reklama i propaganda)
* skladištenje robe
* trgovina na veliko i malo rabljenom robom
* čišćenje svih vrsta objekata
* uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
* međunarodni prijevoz robe
* gospodarenje opasnim otpadom
* ugradnja i održavanje rashladnih i klima uređaja
* isključivanje rashladnih i klimatizacijskih uređaja iz upotrebe
* Uvoz, izvoz i provoz otpada
* Zastupanje u prometu roba i usluga
* Zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom prometu
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Poslovi međunarodnog otpremništva
* Zastupanje stranih tvrtki
održavanje čistoće javnih površina
usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja
* Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
* Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
* Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
* Pružanje usluga smještaja
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* Računovodstveni poslovi
* Izdavačka djelatnost
* Djelatnost nakladnika
* Distribucija tiska
* Djelatnost javnog informiranja
* Organiziranje audicija, seminara, kongresa, priredbi, revija, izložbi, koncerata, festivala, sajmova
* Prijevoz za vlastite potrebe
* Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
* Rad sportskih objekata
* Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnsoti
* Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
* Usluge ukopa i kremiranja pokojnika

Direktor:
Željko Iharoš

Nadzorni odbor:
Mario Lukačević, predsjednik nadzornog odbora
Nedeljka Županić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Ivan Ćavarušić, član nadzornog odbora
Tomislav Živković, član nadzornog odbora
Josip Perović, član nadzornog odbora
Goran Doležal, član nadzornog odbora
Toni Petrović, član nadzornog odbora

Osnivaci/clanovi društva:
GRAD VIROVITICA, član društva
OPĆINA GRADINA, član društva
OPĆINA LUKAČ, član društva
OPĆINA SUHOPOLJE, član društva
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA, član društva

Skupština:
Ivica Kirin, predsjednik Skupštine
Đuro Bukvić, član Skupštine
Josip Vučemilović-Jurić, član Skupštine
Hrvoje Miler, član Skupštine
Siniša Horvat, član Skupštine

Osoba ovlaštena za zstupanje:
Željko Iharoš, direktor – zastupa društvo samostalno i bez ograničenja

Povjerenstvo za reklamacije potrošača:
Vesna Zelenbrz Volenik, FLORA VTC d.o.o., predsjednica Povjerenstva
Kristijan Kašaj, FLORA VTC d.o.o., zamjenik predsjednice Povjerenstva
Maja Bičak, FLORA VTC d.o.o., član Povjerenstva
Dario Vranek, Grad Virovitica, član Povjerenstva
Zlatko Kovač, predstavnik udruge za zaštitu potrošaća, član Povjerenstva

Povjerenik za etiku:
Vesna Zelenbrz Volenik, FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5 Virovitica, e-mail: pravnasluzba@flora-vtc.hr, tel: 033/803142

Temeljni kapital:
4.669.300,00 kn

Vlasništvo:
Grad Virovitica
Općina Gradina
Općina Lukač
Općina Suhopolje
Općina Špišić Bukovica

Certifikati:
ISO 9001
ISO 14001

Organizacijska shema: